VIDĒJĀ UN PAMATA IZGLĪTĪBA NEKLĀTIENĒ

Rīgas 1. tālmācības vidusskola - tālmācības iestādeLabākās vidusskolas Rīgā koncentrējas uz galveno uzdevumu, proti, sagatavot skolēnus
iestājeksāmeniem Augstskolā. Mācību procesā skolēns apgūst mācību programmu, katru mēnesi mācoties 3 mācību priekšmetus un liekot katrā no tiem pa ieskaitei. Tomēr mūsdienās, attīstoties interneta tehnoloģijām, mācības attālināti ir kļuvušas daudz pieprasītākas nekā agrāk. Tā kā vidusskolas izglītība ir ļoti nozīmīgs faktors turpmākajā jaunieša izglītošanās posmā, prestižas vidusskolas izvēle ir vitāli svarīga. Tā kā daudz pieprasītāks kļūst moderns apmācību process, tālmācība ir tas, ko saviem bērniem izvēlas daudzi vecāki . Vienīgi šajā gadījumā skolotājs sazinās ar skolēniem interneta vidē, bet tas nemazina mācību kvalitāti – skolēnam ir pat lielāka motivācija mācīties, jo pats mācīšanās process ir aizraujošāks.

Apmācību sākumā skolēns saņem pieeju mācību videi eSKOLA, kurā norisinās datu apmaiņa onlainā. Tajā var saņemt svarīgākos mācību materiālus un uzdevumus paškontrolei. Pēc mācībām absolventi iegūst tieši tādu pašu atestātu kā tradicionālajās vidusskolās vienīgi šajā gadījumā ir vairākas svarīgas priekšrocības. Eksternāts ļauj apvienot tālmācību ar darbu vai mācībām citās mācību iestādēs. Rīgas 1. Tālmācības vidusskola apmācību gaitā organizē skolēniem video lekcijas, tāpēc tās var noskatīties atkārtoti, izlasīt skolotāja paskaidrojumus vai aprunāties ar viņu klātienē, ierodoties skolā uz konsultāciju.

Rīgas 1. Tālmācības vidusskola – iemesli, kāpēc vērts mācīties attālināti: * Iespēja mācīties komfortablā vidē – atrodoties jebkurā pasaules valstī, savienojot mācības ar citām aktivitātēm Latvijā vai ārzemēs; * Tālmācības vidusskola sniedz iespēju komunicēt ar skolotājiem arī klātienē, nākot uz konsultācijām; * Skola nodrošina skolēnus ar visiem nepieciešamajiem mācību materiāliem internetā; *Iespēja mācīties eksterni un pabeigt vidusskolu viena mācību gada laikā; * Tālmācības izglītība nozīmē, ka iespējams ne tikai iziet vidusskolas programmu, bet arī attīstīt darba iemaņas Internetā, kas palīdzēs arī veiksmīgajā nākotnē.

Tālmācība bez šaubām ir nākotne un pa visu pasauli parādās vairākas virtuālās skolas. Rīgas 1. Tālmācības vidusskola šo jaunumu viena no pirmajām piedāvā arī Latvijas izglītības sistēmā. Šādā mācību procesā iegūta izglītība iemāca ne vien vajadzīgās zināšanas, bet iemāca organizēt laiku un darboties online.