Dažādi tiesiskie un grāmatvedības risinājumi klientiem un uzņēmējdarbības jomā

grāmatvedības pakalpojumi consilium.lvJebkura situācija tiek pārskatīta individuāli un tai tiek pielāgots attiecīgais juridiskais atrisinājums. Sia Consiliu piedāvā dažāda veida biznesa pakalpojumus, tai skaitā arī grāmatvedības pakalpojumus.

KVALITATĪVI TIESISKIE PAKALPOJUMI

1. Prasības sagatavošana tiesai un interešu pārstāvība

Viens no juridisko pakalpojumiem ir firmas klienta prasības izveidošana un izvirzīšana tiesu instancēs. Attiecīgi likuma normām jomas speciālisti sagatavos materiālus: administratīvajā tiesā, civillietās, krimināllietās u.c. Juridiskajos pakalpojumos ir iekļauta interešu aizstāvība klienta attiecībās, ar citām fiziskajām personām, valsts un pašvaldību institūcijām u.c.

2. Komercijas reģistrācija Uzņēmumu reģistrā

Dažādu komercdarbības formu firmas dokumentu izveidošana iesniegšanai LR Uzņēmumu reģistrā. Tāpat arī visādām izmaiņām firmas dibināšanas dokumentācijā: statūtu izmaiņas, pamatkapitāla palielināšana un samazināšana u.c.

3. Līgumi un tiesiskie dokumenti

Juridisko pakalpojumu jomas profesionāļi attiecīgi LR likumiem sagatavos kompānijas un privāto nepieciešamības līgumus – laulību, aizdevuma, sadarbības u.c. –  efektīgi un ar personisku pieeju. Efektīva dokumentācijas sagatave likvidēs turpmāk hipotētiskās problēmas, kas saistītas ar nekorektu to sagatavošanu.

GRĀMATVEDĪBAS PAKALPOJUMI

VID, Centrālā statistikas pārvalde, bankas un citas iestādes – ar šīm pārvaldēm samērā bieži sazinās firmas grāmatveži, veidojot operatīvos naudas plūsmas kopsavilkumus, personāla uzskaiti, algām un sakārtojot kompāniju pārbaudei.

Komersantu piedāvātie grāmatvedības pakalpojumi dos iespēju pilnvērtīgi koncentrēties uzņēmuma ieceru sasniegšanai. Atrodi profesionālus un augstas kvalitātes grāmatvedības pakalpojumus, un kompetenti speciālisti parūpēsies par korektu firmas naudas plūsmas pārvaldību.